School Of Urban Planning, McGill University

نورهای شدید امنیتی و نصب شده به صورت نامناسب برخی از ساختمانها باعث آزار دید مردم میگردد. در عمل، منطقه بندی برای حفظ «هویت» جامعه و جلوگیری از توسعه کاربریهایی انجام میشود که باعث تداخل با ساختمانها و کسب و کارهای موجود میگردد. این طرح به آینده طولانی مدت جامعه میپردازد، تمام اجزای مختلف جامعه (مانند مسکن و حمل و نقل) را بررسی میکند و توسط دولت محلی جامعه بهطور رسمی تصویب میشود. علاوه بر برنامههای جامع دوربرد، بسیاری از جوامع دارای طرحهای شهری ویژه ای هستند، مانند یک طرح احیای استراتژیک برای یک محله خاص که هدف آن نتایج کوتاه مدت است. برای بازی با فرزندانتان یا رفتن به پارک و برنامهریزی برای یک سفر کوتاه مدت وقت بگذارید. یک ساختمان اداری که با لامپهای بخار سدیم نورپردازی شدهاست و نور بسیار زیادی به داخل خانههای همسایه افتاده و باعث آزار آنها میگردد. آنها به اطمینان و پشتگرمی و توضیحات شما نیاز دارند و شاید بهتر باشد در این مواقع با یک مشاور خانواده هم صحبت کنید. مولفه کاربری اراضی یک طرح شهری اغلب مهمترین قسمت یک برنامه در نظر گرفته میشود زیرا هر چیزی که یک شهر را تشکیل میدهد باید در جایی واقع شود. نقشههای عمومی و اختصاصی نشان میدهد که چگونه کل زمینهای جامعه در آینده برای اهداف مختلف استفاده میشود.

برنامهریزی برای حمل و نقل در آینده شامل بررسی گزینههایی برای بهبود مدیریت سیستم حمل و نقل موجود و همچنین ایجاد پیشرفتهای آینده است. یک طرح ارزیابی شرایط حمل و نقل به چگونگی اتصال شهر (آیا افراد میتوانند از اینجا به آنجا بروند؟) و کیفیت خدمات رسانی سیستم حمل و نقل به مردم (آیا میتوانند به مکان مورد نیاز خود برسند؟) توجه میکند. ارزیابی شرایط کنونی مسکن طیف گستردهای از ویژگیهای مسکن را شامل میشود، از جمله تنوع مسکن موجود در جامعه (مانند خانههای تک خانواده ای و آپارتمانها)، سن و شرایط فیزیکی مسکن و مسائل مربوط به قیمت مسکن و مالکیت خانه. در اینگونه مواقع بچهها به کمک شما نیاز دارند و بسته به سن و سالشان واکنشهای متفاوتی نشان میدهند. بیش از هر چیز بچهها نیاز دارند که با والدین خود وقت بگذرانند. مراقبت از خود کار پرهزینهای نیست اما برای داشتن یک خانواده شاد بسیار مهم است. طرحها فقط در مورد شکل ظاهری یک مکان در آینده نیستند (شکل جادهها، سبک ساختمانهای آن یا تعداد درختان موجود در پارکهای آن). در قرن بیستم به علت پیچیدگی مسائل شهری، یک سری نهضتهای شهری شکل گرفتند که اولین آنها در شیکاگو و در سال ۱۸۹۱ تشکیل شد.

مولفه استفاده از زمین در یک طرح شهری، الگوی آینده استفاده از زمین در جامعه را نیز نشان میدهد. ارگ بم در کرمان متعلق به سده پنجم قبل از میلاد بزرگترین سازه خشتی جهان میباشد که به صورت یک دژ با دیوارههای بلند و در ارتفاع برای به حداکثر رساندن ایمنی ساکنان آن ساخته شده بود. شهر باستانی کارکاسون در فرانسه با دیوارهایی بلند و بر روی تپه برای جلوگیری از حمله دشمنان و افزایش ایمنی ساخته شدهاست. مراقبت کردن از خودتان مستلزم این است که حتی ده دقیقه از روز را فقط به خودتان اختصاص دهید و به خودتان توجه کنید. ما معمولا مرزها و محدودیتها را برای پیشگیری از آسیب دیدن فرزندانمان تعیین میکنیم. 2. تعیین اهداف برای آینده. اطلاعاتی از قبیل اینکه مسکن فعلی برای جمعیت امروزی چقدر مناسب است با اطلاعاتی از قبیل پیشبینی رشد جمعیت و ترندهای اقتصادی، برای بهبود مسکن در آینده ترکیب میشوند، از جمله اینکه به چه میزان مسکن و به چه نوع مسکنی در آینده نیاز است. یک طرح شهری نشان میدهد یک مکان در آینده چگونه میتواند باشد.

پروژه مسکن میچانزه در تانزانیا. حفاظت از محیط زیست برای بسیاری از سیستمهای برنامهریزی شهری در دنیا از اهمیت بسیار ویژه ای برخوردار است. خدمات آب و فاضلاب در طراحی شهرها از کلیدیترین مسائل است. جنبههای فنی برنامهریزی شهری شامل بهکارگیری فرایندهای علمی و تکنیکی در برنامهریزی برای کاربری زمین، طراحی شهری، منابع طبیعی، حمل و نقل و زیرساختها است. لوله صدا در ملبورن استرالیا که با هدف کاهش صدای جاده بدون کاهش زیبایی آن طراحی شدهاست. نه تنها باید اثرات مخرب مختص به توسعه کاهش یابد، بلکه باید تلاش شود تا اثرات کلی توسعه بر محیط زیست محلی و کره زمین نیز به حداقل رسانده شود. طراحان شهری باید خطرها و تهدیدهای موجود در اطراف و محیط را در نظر بگیرند. یکی دیگر از جنبههای صدا در برنامهریزی شهری در مطالعات و تحقیقات محیط صوتی توسعه داده شدهاست که در آن بر این جنبه بیشتر تمرکز میشود که زیباییشناسی مربوط به صدا نیاز به توجه به مفاهیمی بیش از دسیبل و کاهش سر و صدا دارد. امروزه برنامههای حمل و نقل محلی هرچه بیشتر در تلاشند تا راههایی برای کاهش تأثیر حمل و نقل بر محیط زیست، طرحریزی برای گزینههای جایگزین برای خودرو (مانند حمل و نقل گسترده، دوچرخه سواری و پیادهروی) و هماهنگی وسایل حمل و نقل با تغییر کاربری زمین ارائه دهند.

آلودگی نوری در مناطق مسکونی شهری نیز به یکی از مشکلات تبدیل شدهاست. یکی از اصلیترین موضوعات اساسی، تأثیر بازسازی اقتصادی، اجتماعی و سیاسی بر الگوهای تغییر فضایی شهری، نابرابریهای اجتماعی و افتراق فضایی در شهرها است. ۱۰ نکته مدیریت خانواده و سبک زندگی برای داشتن یک خانواده شاد و سالم را از سایت تخصصی family lives در مجله کوروش بخوانید. مولفه حمل و نقل یک طرح به همه چیزهایی که یک شهر را به هم متصل میکند، از جادهها و مترو گرفته تا رودخانهها و پیادهروها، نگاه میکند. حمل و نقل در نواحی شهری دارای مشکلات خاصی است. بسیای از شهرها نیز طرحهای ایمنسازی خاصی برای شهر آماده کردهاند، از قبیل ساخت خاکریز یا سیل گیر، دیوارهای نگهدارنده برای جلوگیری از رانش زمین و ریختن سنگ به جاده و پناه گاه و چادرهای اضطراری. طرحهای مربوط به مسکن آینده با سایر مولفههای طرح مانند کاربری زمین و حمل و نقل هماهنگ میشود تا به طراح کمک کند بهترین مکانها را برای توسعه مسکن در آینده مشخص کند و مناطقی را که دارای مسکن موجود هستند و ممکن است نیاز به بازسازی داشته باشند، شناسایی کند.

یکی از مهمترین اهداف برنامهریزی برای استفاده از زمین، هماهنگی کاربری آینده با مولفههای برنامهریزی مرتبط، مانند حمل و نقل و مسکن است، تا اطمینان حاصل شود که این مولفهها به خوبی با هم کار میکنند و فضای کافی را برای توسعه آینده فراهم میکنند. تعداد فزاینده ای از مکانها نیز در حال تهیه نقشههایی برای کلانشهرها هستند که به هماهنگی توسعه آینده همه شهرها و حومه در آن کلانشهر کمک میکند. یک طرح شهری از انواع مختلف کاربریها در منطقه با استفاده از نقشههایی که نحوه استفاده از تمام زمینها و سایر ویژگیهای مهم شهر (مانند جادهها یا رودخانهها) را نشان میدهد، یک لیست و موجودی تهیه میکند. بیشتر طرحها برای شهرها و محلهها توسط نهادهای دولتی محلی تهیه میشود. این کار معمولاً از طریق ارزیابی زیرساختهای پایدار شهری و خرد اقلیم انجام میشود. در برنامهریزی شهری، صدا معمولاً به عنوان یک آلودگی محسوب میشود. این «حاشیه نشینی فقر» معمولاً پیامدهای مهمی در برنامهریزی حمل و نقل، خانههای مقرون به صرفه و خدمات اجتماعی دارد. یکی از جنبههای برنامهریزی شهری این است که در نظر داشته باشیم چگونه این خدمات را به صورت کارآمد و مقرون به صرفه به ساکنین شهری ارائه کنیم. یکی از اهداف اصلی برنامهریزی زیستمحیطی ساخت جوامع پایدار با هدف حفظ و حراست از زمینهای توسعه نیافتهاست.

اجزای دقیقی که بخشی از یک برنامه شهری هستند به خود مکان بستگی دارد، زیرا هر مکان با مکانی دیگر متفاوت است. یادتان باشید معنای مراقبت از خود این نیست که شما خودخواه هستید. اگر از خودتان به درستی مراقبت نکنید قادر نخواهید بود که در کمال صحت و سلامت از فرزندان خود مراقبت کرده و حامی آنها باشید. برای شاد نگه داشتن افراد خانواده از چه ترفندهایی استفاده میکنید؟ به گونهای برنامهریزی کنید که چند بار در هفته با خانواده غذا بخورید. در حال حاضر بسیاری از بیانیههای سازمان ملل متحد و دستورالعمل انجمنها و سازمانهای غیردولتی دخیل در امور برنامهریزی شهری با استفاده از تعریف واژهٔ «رشد هوشمند» به دنبال ارتقای محیط زندگی از طریق گسترش حرکت افراد پیاده هستند. ↑ فرانسوا شوای، شهرسازی از تخیلات تا واقعیات، ترجمهٔ محسن حبیبی، انتشارات دانشگاه تهران. دوره آموزش برنامهریزی شهری نه تنها به آموزش دانش فنی میپردازد بلکه به فراگیری علوم اجتماعی نیز تکیه دارد تا توسعه اقتصادی و منطقهای به عنصری پایدار به نام توسعه انسانی، بدل شود. بیشتر برنامههای درسی رشته برنامهریزی شهری عمدتاً شامل دورههای کاربردی در موضوعاتی از سیاست محیطی گرفته تا برنامهریزی حملونقل و تا مسکن و توسعهٔ اقتصادی جامعه است.

هدف اصلی منطقه بندی، تفکیک و جداسازی کاربریهایی است که تصور میشود با یکدیگر ناسازگار هستند. به جای اینکه تصور کنید داشتن دیسیپلین به معنای تنبیه افراد خانواده است باید از آن برای آموزش دادن به فرزندانتان استفاده کنید. بچهها معمولا برایشان سخت است که از احساساتشان صحبت کنند و و تصور میکنند که والدینشان همه چیز را میدانند. از بچهها درباره اتفاقات روزمره بپرسید، ممکن است در ابتدا مقاومت کنند اما سرانجام متوجه میشوند که که عضوی از خانواده هستنید و این بهتر است تا مثل یک غریبه در جمع خانواده باشند. بسیاری از ساکنان کلانشهرها در مرکز شهر کار میکنند در حالیکه ترجیح میدهند در نقاط دورتری سکونت داشته باشند و توسط خودرو شخصی یا عمومی به محل کار خود رفتوآمد کنند. والدین معمولا تمام وقت خود را به مراقبت و نگهداری از سایر افراد خانواده اختصاص میدهند و خودشان را فراموش میکنند. به این ترتیب بچهها یاد میگیرند که مشارکت آنها برای شما ارزشمند است و به این ترتیب ارزش مشارکت و در جریان بودن شما در امور خودشان را هم متوجه خواهد شد. اما، از اواسط دههٔ ۱۹۶۰ میلادی و با بروز ناکارآمدی اینگونه مداخلات، برنامهریزی شهری، به سوی مسایل اقتصادی و اجتماعی روی آورد و مباحثی چون عدالت، دموکراسی و مشارکت مردم در فرایند برنامهریزی شهری مطرح گشت.

علائم نشان دهنده پوسیدگی شهری عواملی از قبیل مهاجرت جمعیت، تغییر در ساختار اقتصادی شهر، خانههای متروک، نرخ بیکاری بالا، خانوادههای متلاشی شده، سلب امتیاز حق رای سیاسی، آمار جرم بالا، و مناظر سایت businesset شهری متروک میباشد. برنامهریزی شهری شامل تکنیکهایی همچون: پیشبینی رشد جمعیت، منطقهبندی، نقشهبرداری جغرافیایی و آنالیز آن، تحلیل فضای پارک خودروها، بررسی تأمین آب، شناسایی الگوها و مسیرهای حمل و نقل، تشخیص میزان تقاضای تأمین غذا، تخصیص خدمات بهداشتی و اجتماعی و تحلیل تأثیر استفاده از زمین میباشد. این خدمات شامل تأمین آب، تصفیه فاضلاب، و تأسیسات فاضلاب است. تأمین فضای پارکینگ برای وسایل نقلیه خصوصی نیازمند احداث پارکینگهای وسیع در مناطق با تراکم بالا است. با این حال معکوس سازی روند پوسیدگی شهر (که اعیان سازی نامیده میشود) معمولاً باعث میشود که قیمت مسکن در مناطق مرکزی شهرها افزایش یابد و این امر باعث انتقال جمعیت فقیرتر به حاشیه شهرها میشود. با شروع دهه ۱۹۹۰، بسیاری از مناطق مرکزی شهری در آمریکای شمالی روند معکوسی از زوال و پوسیدگی شهری را تجربه کردند که با افزایش ارزش املاک و مستغلات، توسعه هوشمندانه تر، تخریب مسکنهای متروک و طیف گستردهتری از گزینههای انتخاب مسکن شناخته میشود. در دهه ۱۹۵۰ این پروژه احیای شهری شروع ولی با شکست مواجه شد و در دهه ۱۹۷۰ ویران گردید.

در مجموع، تنوع زیاد انواع پروژههایی که برنامه ریزان بر روی آنها کار میکنند، عدم اجماع بر روی فرایندها و اهداف، و رویکردهای مختلف اتخاذ شده در شهرها و کشورهای مختلف تنوع زیادی در برنامهریزی شهری معاصر ایجاد کردهاند. به عبارت دیگر این رشته به مطالعه عوامل مختلف که در آمایش سرزمین نقش دارند، میپردازد. 3. تعیین نحوه اجرا، نظارت و به روزرسانی طرح. از این طرحها همچنین برای تعیین چگونگی عملکرد یک شهر در آینده استفاده میشود (افراد دارای چه نوع مشاغلی خواهند بود، چه میزان آلودگی ایجاد میشود یا چه نوع حمل و نقلی باعث انتقال افراد از یک قسمت به قسمت دیگر شهر میشود). پوسیدگی شهری زمانی اتفاق میافتد که یک شهر یا قسمتی از آن در حالت خرابی و بیتوجهی قرار میگیرد. کاهش آلودگی هوا، افزایش برج سازی، نزدیکی و در دسترسبودن خدمات شهری، عدم نیاز به توسعهٔ سطحی زیرساختها و خدمات شهری، عدم تخریب فضاهای سبز و کمربندهای سبز در اطراف شهرها، از مزایای حرکت به سوی رشد هوشمند و در نهایت دستیابی به شهر کامل است. میتوان تهدیدهایی مانند سیل، طوفان، کولاک و آتشسوزی را با مسیرها و جادههای تخلیه اضطراری شهر کاهش داد. اگر مناطق خطرناکی شناخته شدند میتوان از آنها به عنوان مناطق پارکینگ یا کمربند سبز استفاده کرد.

توسط رابرت کیوساکی

رابرت کیوساکی