ضرورت تحول ساختاری و سازمانی در وزارت امور خارجه

این دیگر یك باور عمومی شده است كه ماحصل تبعیت شركتهای آمریكایی از اصول رهبری ژاپنی ، آمریكائیها را قادر خواهد ساخت كه بهره وری را تدریجاً افزایش دهند و كیفیت و روحیه را میان كاركنان بهبود بخشند. و تقریبا نقطه مقابل مدیریت ژاپنی است. 19)مدیریت در محل:رابطه عاطفی میان مدیران ژاپنی و كارمندان به… ادامه خواندن ضرورت تحول ساختاری و سازمانی در وزارت امور خارجه

بیژن دفتری بشلی

اگر وعدهها عملیاتی نشود سرخوردگی به دنبال دارد.مشکلات شهر تهران در بسیاری از شهرها و کشورها وجود دارد، چه کسانی که نقد داشتند و چه کسانی که حمایت کردند، هدف مشترکی دارند و به دنبال این هستند که مدیریت شهری موفق شود. وی ادامه داد: اما با گذشت زمان قابل توجه، سامانه های تحلیل اطلاعات،… ادامه خواندن بیژن دفتری بشلی

بانک دانلود کتب و مقالات علمی مدیریت و حسابداری

3- ایام کاری در طول سال مصداق الزامات اساسی در مدل کانو هستند زیرا طبق مشاهدات انجام شده در این ایام تعداد سفر از یک روند مستقیم در استفاده از سامانه پیروی می کند، و تهدیدی برای کاهش سفر نمی باشد تعداد سفرها از شروع بهره برداری آغاز می گردد و تا پایان بهره برداری… ادامه خواندن بانک دانلود کتب و مقالات علمی مدیریت و حسابداری

توسعه و تعالی منابع انسانی – چالشهای استقرار کامل قانون مدیریت خدمات کشوری

قابل اجرا بودن؛ متون حقوقی باید به اندازه یی صریح، روشن و شفاف باشد که مجریان را در اجرا دچار شک و تردید و ابهام نکند و از برداشت های متفاوت یا تفسیرهای سلیقه یی جلوگیری سایت businesset کند. در خصوص سایر موارد به لحاظ مطول شدن و شفاف بودن موضوع از ذکر آن خودداری… ادامه خواندن توسعه و تعالی منابع انسانی – چالشهای استقرار کامل قانون مدیریت خدمات کشوری

خلاصه ای از کتاب اقتصاد مدیریت ایوان داگلاس

اینها را باید شما بدانید که در کشور چه خبر است و چه انتظاری هست و چه کار باید انجام بگیرد. مسائل اصلی کشور را بشناسید. در دنیای واقعی اکثر تصمیمات اصلی مدیریتی در شرایط عدم اطمینان گرفته میشود. یکی از مهمترین خصلتهای موردنیاز برای مدیر، توانایی وی در تصمیمگیریهاست و در اینجاست که اقتصاد… ادامه خواندن خلاصه ای از کتاب اقتصاد مدیریت ایوان داگلاس