مدیریت خانواده، نحوه تربیت اولاد و نقش جلسات درون فامیلی در بهبود نظام خانواده گی

مبانی این درس در 6 بخش ارائه میشود. جزوه شامل خلاصه ای از منابع اصلی درس نظریهها و مبانی مدیریت ویژه آزمون دکترا است. اهمیت نقش مدیریت سبب شد تا سیستم آموزشی کشور به اهمیت ارائه درس نظریهها و مبانی مدیریت بپردازد. در فصل دوم به مفهوم کلی دولت، مفهوم درون مرزی و برون مرزی دولت و ویژگیهای کلی دولت و تاثیر آن در نقش مدیریت پرداخته میشود. دانشجویان برای کسب نتیجه بهتر میتوانند در مرحله اول به مرور کلی سریع متن جزوه بپردازند و پس از آن هم همراه با مطالعه دقیق از جزوه نت برداری کنند. طرز تشکیل و انجام امورات روزمره خانواده همانند تجارت خانه ها، ادارات رسمی و سازمانها به مدیریت قوی و رهبری سالم ضرورت داشته که خلای آن باعث از هم پاشی نظام خانواده گی میگردد. اشخاص زیادی را عملا شاهد بوده ام که در مسلک، استعداد، طرز مدیریت و رهبری خویش از ممتازترین کسانی در میان هم مسلکان خویش بوده اند. در فصل اول با معرفی فرآیند مدیریت که شامل تعریف، اهمیت، قلمرو، نظریه اداری و مکتب روابط انسانی در مدیریت است، شروع میشود.

به علاوه کمونها این حق را دارند که در صورت تمایل خود را از محدوده طرحهای جامع هدایت کننده (SDAU) خارج سازند که در آن صورت تبعیت از راهبردهای طرح بالا دست برای آنان الزامی نخواهد بود. در سطح منطقهای قوانین شهری و منطقهای وجود دارد که برای پارهای مناطق تبعیت از آن جنبه الزامی دارد. ازدواج تنها پیوندی عاطفی میان دو نفر نیست، بلکه یک تعهد اجتماعی است که بخشی از آن میان همسران و بخشی دیگر در رابطه با اطرافیان و اجتماع شکل میگیرد. با وصف این همه تفاوتها نظام خانواده گی در شکل گیری همه ابعاد جامعه حایز اهمیت فراوان میباشد. والدین در این نوع از کانون خانواده نقش یک مربی و یا راهنما را داشته و با فراهم اوری تسهیلات لازم می کوشند تا فرزندان شان اینده درخشان داشته باشند. تعداد ۳۰۰۰ طرح از این نوع که به جزییات برنامه سرمایهگذاری برای ایجاد تاسیسات عمومی میپردازد، از سال ۱۹۶۷ تاکنون به صورت موفقیتآمیزی به اجرا درآمدهاند.

گروه دوم از والدین فکر می کنند که تربیه فرزندان و پیشبرد نظام خانواده گی یک عمل اتوماتیک بوده که بدون مداخلت هم به شکل درست ان به پیش می رود که در این خانواده ها والدین نقش بیطرف داشته و فرزندان هم با سلیقه ها و افکار منحصر به فرد خویش بگونه های مختلف عمل نموده که اکثرا باعث بروز مخالفت ها و تضاد دیدگاه ها در نحوه پیشبرد زندگی فامیلی شده و باعث هرج و مرج و بلاخره منجر به بی سرنوشتی و ناکامی خانواده میگردد. دانش آموخته پس از فراگیری این بخش متوجه خواهد شد که اداره معنایی گستردهتر از مدیریت و سازمان دارد. سر فصلهای بخش پنجم درس نظریهها و مبانی مدیریت نیز به مباحث مهمی از جمله اصلاح مدیریت، چارچوب اصلاح مدیریت و راهکارهای کاربردی در اصلاح مدیریت اشاره مینماید. سر فصلهای بخش ششم نیز به مدیران دولتی، ویژگیهای رفتاری و خصوصیات مدیران دولتی و سیاست اختصاص داده شده است. بر این اساس، بخش مهمی از زندگی ما را روابطمان با دیگران تشکیل میدهد.

در اخیر برای انسجام بهتر امورات خانواده گی پیشنهاد مینمایم که خانواده های عزیز ماه یکبار و یا هر مدت زمانی را که مورد توافق همه گان باشد را برای جلسات غیر رسمی درون فامیلی برای مدت چند ساعت تخصیص دهند که طی ان امورات و برنامه های هریک از اعضای خانواده بررسی، خلاها رفع و به مشکلات موجوده رسیدگی شده که در اخیر ان پلان امورات بعدی به توافق همه طرح ریزی گردد. برای همه گان اشکار و هویداست که خانواده و نظام خانواده گی یکی از بنیادی ترین و اساسی ترین ارکان های مستحکم جامعه به حساب میرود. گروه اول از والدین فکر می کنند که والدین باید در تربیه فرزندان و مدیریت خانواده از مدل نظامی که همانا استفاده از قوه قهریه، جبر و دیکتاتوری تمام میباشد استفاده نمایند که معمولا در این نوعیت از خانواده ها والدین نقش قوماندان و فرزندان نقش عساکر را بازی نموده و همه امورات خانواده همانند یک قطعه عسکری به پیش میرود. معنی اینکه، فرزندان تان همانند یک تخته سفید هستند وشما هم همانند مربی و یا استاد که مارکر بدست داشته و در ذهن هایشان درس زندگی میدهید.

و بلاخره گروه پنجمی از والدین با یک برنامه منظم در تنظیم، تربیت و شیوه عملکرد خانواده های خویش خیلی کوشا بوده و با احترام متقابل در رشد وپیشرفت خودی تلاش نموده و هر یکی از افراد خانوده با در نظر داشت لیاقت، استعداد وشایستگی خویش در رونق بخشیدن زندگی شخصی و فامیلی خویش مصروف میباشند. هر شورا از میان اعضای خود یک نفر را به عنوان شهردار (Maire) و از ۲ تا ۱۳ نفر بستگی به جمعیت کمون به عنوان معاونان شهردار (adjoints) انتخاب میکند. تا ۳۰ سال قبل حکومتهای محلی در فرانسه وظایف و اختیارات محدودی داشتند. تقسیم وظایف بین سطوح مختلف حکومتهای محلی و دولت مرکزی به صورت منطقهای صورت گرفته است. علاوه بر این سعی شده است تا تقسیم کار منطقی بین سطوح مختلف حکومتهای محلی یعنی دپارتمانها و کمونها به وجود آید. در بخش های این جزوه به مباحثی مانند معرفی اولیه مدیریت با هدف کلی آشنایی با تعریف اداره و چگونگی ارتباط با سازمانها، شناخت عناصر تشکیل دهنده سازمانها و تفاوتهای عمده بین اداره امور عمومی و خصوصی، تعریف اداره و نکات مهمی که در تعریف اداره مهم است، مقایسه اداره با سایر سازمانهای مدیریتی اشاره می شود. گروه سوم از والدین فکر می کنند که فرزندانشان باید بصورت صد در صدی در کنترول و قیمومیت شان بوده و هیچ نوع عمل و برنامه یی را بدون تاییدی والدین به معرض اجرا نگذارند و در تمامی اعمال، روابط، برخوردها و سکنات شان تابع و فرمانبردار والدین باشند که معمولا در این خانواده ها والدین قوه خلاقیت، ابتکار و اعتماد به نفس فرزندان را بشکل شدید تخریب نموده که در طویل المدت باعث از بین رفتن مورال فرزندان شده و با مشکلات فراوان ذهنی ، فکری و روانی درگیر شده و به شکل تدریجی به انزوای اجتماعی میروند که این کار خود تبعاد وخیم را در پی خواهد داشت.

این درست است که شما سرپرست و راهنمای فرزندان خویش هستید و در تربیه، بزرگ نمودن و تعلیم و تربیه انها نقش بزرگ و تاثیر گذار دارید اما این بدان معنا نیست که شما سرنوشت فرزندان خویش را بدون در نظر گرفتن خواست و علاقه شان تعیین نمایید و انها را مجبور به هر کار دلخوا خویش نمایید. ازاین حقیقت که انها فرزندان شما هستند هیچ کسی منکر شده نمیتواند اما امکان دارد انها از شما هوشیارتر، فهمیده تر و دارای فکر و نظر عالی نسبت به زندگی و اینده خود باشند پس انها را ضمن فراهم اوری امکانات مالی و حمایه روحی و روانی بگذارید که به پوتنشیل و یا توانایی که دارند برسند و در ایجاد اینده خویش بکوشند. لذا در صورت همکاری نکردن متقابل که منجر به سو مدیریت شهردار میشود، فرماندار /کمیسیونر دخالت کرده سعی در ایجاد تفاهم بین این دو میکند. پس از آن به مفهوم عام و خاص دولت و ارتباط بین آنها، تعریف و اهمیت اداره عمومی مبنی بر اینکه اداره عمومی تحت تاثیر شرایط محیطی متفاوت از جمله شرایط اقتصادی، اجتماعی، قانونی، اخلاقی و حتی مذهبی قرار دارد. بنابراین مرحلههای متفاوت ازدواج نباید به مجموعهای از تجملات و تشریفات غیرضروری تبدیل شوند، بلکه باید با دقت در کارکرد و هدفهای اصلی این مرحلهها که در جهت تحکیم ازدواج است در پی دستیابی به هدف اصلی، یعنی ازدواج موفق بود.

ملتها که در قالب دولتها و در جغرافیای مختلف جهان شکل گرفته اند از مجموعه اجتماعات، اقوام ، نژادها و گروپ های مختلف با فرهنگ ها، ادیان، زبانها، و طرز زندگی متفاوت از یکدیگر زندگی مینمایند که جز لاینفک همه اینها را خانواده ها تشکیل میدهد که در حقیقت مجموعه خانواده ها هستند که در کل باعث ایجاد ملتها و کشورها شده اند. روابط انسانی به روشهای متفاوت و در شرایط گوناگونی شکل میگیرند. ما میتوانیم با استفاده از موهبت «اختیار» به طور فعالانه روابط مناسب را شکل دهیم و در هر رابطه، رفتارها و واکنشهای متناسب با آن رابطه را انتخاب کنیم. تهیه طرحهای تفصیلی و یا هر نوع برنامهریزی اجرایی در این سطح به عهده شهرداریهاست. حکومتهای محلی حق وضع دو نوع مالیات دارند: یکی مالیات مستقیم است همچون مالیات بر املاک، مسکن و تجارت. علاوه بر این منبع، حکومتهای محلی خود از طریق مالیات بر زمین، اقامت، مشاغل، دفع مواد زاید و حمل و نقل میتوانند کسب درآمد کنند. از جمله امور مالی محلی (بودجه بندی، وضع ایجاد مالیات وامهای)، استخدام کارمندان شهرداری، اداره اموال شهرداری، جادهها و خیابانها، ایجاد خدمات عمومی و شرکتهای عامالمنفعه. سازمان شهرداری پاریس مسول انجام تمام امور زیر است.

والدین تمامی از گروه های متذکره برای تعقیب شیوه های خویش دلایل خود را دارند که درست بودن و یا غلط بودن ان از حوصله این بحث خارج است اما چیزیکه از اهمیت خیلی بالایی برخوردار بوده، اینست که فرزندان قبل از اینکه به توصیه ها، پندها واندرزهای شما گوش کنند ویا به خواست شما عمل نمایند به اعمال و کردار شما منحیث اولین الگو زندگی خویش دیده و انرا تعقیب مینمایند. باشند اول خود تان این اوصاف را در خود پیدا و عملی نمایید که فرزندان تان انرا بدون گفتن شما در زندگی شخصی خویش عملی نمایند و اما اگرخود در مسیر غلط روان باشید فرزندان تانرا هرگز نمیتوانید در مسیر درستی سوق دهید. درست است که شما انها را به دنیا اورده اید و در بزرگ نمودن انها از هیچ نوع سعی و تلاش دریغ ننموده اید که بدون شک سزاوار احترام مطلق بوده و فرزندان از هر لحاظ ( دینی، انسانی، اجتماعی ، حقوقی و…) ملزم به خدمتگذاری شما هستند اما طوری نشود که شما خواست، نظر، فکر، شیوه ، طریقه و همه عملکردهای خویش را بالایشان بطور اجباری چه مستقیم و یا غیر مستقیم تحمیل نماید. گروه چهارم از والدین کسانی هستند که همیشه فرزندان شان را سرزنش نموده و بدون اینکه برای فرزندان خویش راه و چاه را نشان دهند از انها می خواهند که همانند انها شوند و هیچ نوع طریقه و یا مفکوره جدید را نپذیرند که این حالت فرزندان خانواده را در حاله از شک، تردید، ابهام و سردرگمی قرار داده و به یک سرنوشت نامعلوم سوق میگردند.

منابع این درس در آزمون دکترا شامل نهضتهای مدیریتی، مروری جامع بر مبانی و نظریههای مدیریتی، مدیریت دولتی نوین با نگرشی راهبردی و استراتژیک، مبانی مدیریت دولتی، نظریههای سازمانهای دولتی، درآمدی بر نظریههای مدیریت، چالشهای مدیریت، چالشهای نظام اداری و مجموعه گفتارهایی در فلسه تئوریهای سازمان دولتی است. سرفصلهای بخش چهارم نیز شامل مبانی نظری مدیریت، چالشهای حاکم بر الگوی سنتی مدیریت، تئوری اصلی وکیل و مولفههای اصلی مدیریت نوین است. با این حال بیشتر کمونها شرکتهای مهندسان مشاور بخش خصوصی را با کمکهای مالی از سوی دولت برای تهیه این طرحها استخدام میکنند. تصمیمات گرفته شده از سوی شهردار در قبال وظایف فوق باید به طور مشخص به وسیله وی به اعضای شورا برسد و شهردار در قبال آن وظایف نسبت به شورا مسولیت داشته و شورا در صورت تمایل میتواند این وظایف را از وی بازپس گیرد. از نکات مهم در زمینه منابع مالی در فرانسه، انتقال منابع از دولت سازمانهای بخشی دولت مرکزی به حکومتهای محلی که به دنبال تمرکززدایی وظایف و مسئولیتهای آنان به حکومتهای محلی واگذار شده است. در حالی که طرح مناطق دیگر، در دست تهیه است. تاکنون ۴۱۹ طرح جامع هدایت کننده تهیه شده که فقط تعداد ۱۹۶ طرح به تصویب رسیده است.

علاوه بر این معضل نحوه تربیه فرزندان و شیوه بزرگ نمودن آنها یکی از چالشهای دیگریست که مردم بشکل دوامدار درگیر ان بوده و در زمینه تربیه فرزندان شان دارای شیوه های بکاربردی مختلف هستند. با وجود تمرکززدایی، دولت مرکزی از طریق ارایه خدمات فنی و مالی به کمونهای کوچک، و قوانین که چارچوب دقیق برای تهیه طرحهای کاربری زمین و روند انجام آن ترسیم می کند، همچنان نظارت قوی بر فعالیتی برنامهریزی حکومتهای محلی دارد. نظام برنامهریزی فضایی در فرانسه در واقع بیشتر ساختمان را کنترل میکند و کنترل کاربری اراضی در مرتبه بعدی قرار دارد. معماری شهر، امور جوانان و ورزش، برنامهریزی شهری، امور مدارس، امور فرهنگی، امور رفاهی و اجتماعی، شبکه راه های داخلی شهر، حفاظت محیط زیست، ایجاد پارکها و فضاهای سبز، ساختمان و مسکن. شوراها نیاز به تایید فعالیتهای خود قبل از انجام آن به ویژه در مورد خدمات عمومی و امور اقتصادی محلی نخواهند داشت. قبل از اینکه از انها بخواهید که درست کار، صادق، امانتدار، کوشا، با ایمان، زحمتکش، باتربیه…

کتاب مدیریت خانواده و سبک زندگی (اجرای آزمایشی) از دروس پایهی دوازدهم دورهی دوم متوسطه است و به بررسی، آموزش و معرفی نکات ضروری و مهم برای ازدواج و داشتن یک زندگی سالم میپردازد. اگر خانواده ها با یک نظام منظم خانواده گی امورات خانواده گی را به پیش ببرند و سیستم تعلیم و تربیه فرزندان خویش را بشکل درست ان مدیریت نمایند به یقین که ما شاهد بهبود نحوه زندگی و پیشرفت های مادی و معنوی در جامعه های خویش خواهیم بود. بر این اساس شوراها میتوانند به طور مستقیم یا غیرمستقیم برای توسعه اقتصادی به شرکتهایی که مشکلات مالی دارند کمکهای مالی کنند. اعضای شورا با انتخاب مستقیم از سوی مردم برای ۶ سال برگزیده میشوند. از سوی دیگر نبود همکاری موجب مشکلات مالی و تجهیزات بیشماری برای این نهادها شده است. در شهرداریهای بزرگ مدیریت تشکیلات بر عهده مدیر عاملی است که از سوی شهردار منصوب شده و تمامی معاونان به او در مورد کارهای خود گزارش داده و او را در جریان امور قرار میدهند.

میدانیم که انسان موجودی اجتماعی است و یکی از نیازهای اساسی او رابطه داشتن با دیگر سایت businesset همنوعان خود است. تحمیل قوانین برنامهریزی شهری به صورت یکنواخت به کمونها موجب میشود تا گاهی با شرایط واقعی اقتصادی و اجتماعی جوامع تطبیق نداشته باشد و جوابگوی نیازهای جوامع کوچک نباشد. در سطح منطقهای سازمانهای عمران و آمایش منطقه، کمیسیون اقتصادی منطقه و سازمانهای برنامهریزی متروپلیتن طرحهای آمایش منطقهای را برای ۲۶ منطقه فرانسه تهیه میکنند. نحوه شکل گیری خانواده ها، طرز زندگی، ارتباطات درون فامیلی، سطح علم و دانش خانواده ها، وضعیت اقتصادی و غیره امورات خانواده ها و فامیل ها در هر کشور و جغرافیا متفاوت بوده و دیدگاه های مختلف در نحوه پیشبرد ان وجود دارد. در فصل سوم به بیان مبحث مهم مدیریت دولتی، مفهوم و حوزه مدیریت دولتی، مدریت دولتی و اهمیت آن در توسعه کشور، نگرشهای متفاوت و نقش ارزشها در مدیریت دولتی اشاره میشود. اما متاسفانه که در نظام خانواده گی، طرز تربیه و بهبود نظام خانواده های خویش از ناکامترین مردم بوده اند که یکی از دلایل اساسی ان اینست که افراد مدیریت خانواده و نظام خانوده گی را جدی نگرفته و انرا خیلی سطحی فکر نموده و تصور بران دارند که این نظام باید بدون هیچ تلاش و تدبیر به شکل درست ان به پیش برود که متاسفانه این طرز دید کاملا اشتباه بوده و منجر به متلاشی شدن خیلی از خانواده ها در سراسر از جهان شده است.

توسط رابرت کیوساکی

رابرت کیوساکی