تحلیل الگوی مدیریت شهری ایران (ساختار، عملکرد و راهبرد)

برخی دیگر با وسیله نقلیه شخصی یا اتوبوس به طبیعت اطراف شهر میروند و ساعاتی را در آن محیط به دور از دود و دم و صدای خودروهای شهری خوش میگذرانند. او پیش از آنکه در ساخت و ساز صنعتی نابغه باشد، در بازاریابی نابغه بود. البته او یک انسان خود ساخته بود. از روزی که در مزرعه رشد کرد و برای گذران زندگی به تعمیر ساعت پرداخت، همواره مستقل بود. در سال ۱۹۱۹ فورد و پسرش ادسل، که قصد توسعه شرکت را داشتند و با مقاومت سهامداران روبرو شده بودند، همه سهام شرکت را خریدند. در سال ۲۰۰۱ حداقل ۹۰٪ درصد از تأمین کنندگان فورد، طرح اجرای این استاندارد را در برنامه داشتند و اکنون همه تأمینکنندگان به دریافت این گواهینامه نائل آمدهاند. در این مقاله ضمن شناخت و بررسی چگونگی، سیر تحول رویکردهای اداره و مدیریت شهری و سیر تحولات سطوح مدیریت شهری ایران در ادوار مختلف و بیان وضعیت موجود، نقاط قوت و ضعف (مزایا و معایب) آن­ها مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. نتیجه گیری: سیر تاریخی روندها و گرایش­های حاکم بر ویژگی های شکلی و محتوایی مدیریت شهری در ادوار مختلف، نمایانگر نوعی تکامل شکلی، مفهومی، محتوایی و عملکردی مدیریت ها می­باشد؛ به گونه­ای که از برداشت­ها و باورهای تک ساختی و تک ساحتی رو به سـوی برداشت­ها و بـاورهـای چند ساختی و چند ساحتی (مدیریت مشارکتی و بهره گیری از خرد جمعی، پاسخ گویی و شفاف سازی) هدایت شـده اسـت.

شرکت در زمینه فناوری بیودیزل و دیزلهای تمیز نیز در حال تحقیق است. حال تصور کنید همین مبلغ را با اسکناسهای داخل کیفتان میپرداختید. رمز را میگویید، مبلغ پرداخت میشود و خیال شما هم راحت میگردد. مبلغ باقیمانده هر اندازه اندک باید به صندوق پسانداز خانواده منتقل شود. باید متأثر از امکانات و ضرورتهای مادی خانواده و در جهت شکوفایی استعدادها و خلاقیتهای انسانی آنان قرار گیرد، نه اینکه ماشینوار تقلید شود. او نایب رئیس شرکت بوئینگ و مدیرعامل هواپیماهای تجاری بوئینگ بود، که از ۱۹۶۹ در آن شرکت فعالیت میکرد. مدیرعامل پیشین شرکت نیز در سمت رئیس هیئت مدیره فورد عمل میکند. از سپتامبر ۲۰۰۶، آلن مولالی به سمت مدیرعامل شرکت فورد برگزیده شدهاست. یافتهها: یافته­های پژوهش با توجه به تحلیل کارکردها و عملکردهای مدیریت شهری در ایران و این­که نظام مدیریت شهری کشور در حکومت­های مختلف تحت تأثیر برنامه­ریزی و مدیریت متمرکز (سازماندهی تمرکزگرا) بوده و تجزیه و تحلیل عناصر تأثیر­گذار مدیریت شهری کشور در دوران کنونی در سطوح کلان، منطقه­ای و ناحیه­ای/محلی و تغییرات سطوح مدیریت شهری در طول زمان بیانگر وجود موازی­کاری در امر تصمیم­گیری و برنامه­ریزی است.

برای این کار میتوانید فرزندتان را به انجام کارهای کارآفرینانه ساده و در دسترس تشویق کنید. شما هم میتوانید با کمک کودکتان برخی از مشکلات را پیدا کنید، درباره آن صحبت و برای این مشکلات راهحلهای ممکن را شناسایی کنید و بهترین راهحل را اجرا کنید. کتابخانه هم محل مناسبی برای گذران اوقات فراغت شماست. بسیاری از افراد ساعتی در روز را در پارک میگذرانند، هم از فضای سبز لذت میبرند و هم تعدادی دوست و آشنا پیدا میکنند. مدیر مدبر در چنین وضعیتی، به یکباره الگوی مصرف پیشین را رها نمیکند و با دستپاچگی و تأثیرپذیری از دیگران الگوی مصرف جدیدی را بدون تحلیل نمیپذیرد. چشمانداز شرکت فورد در وبگاه رسمی شرکت خودروسازی فورد، چنین عنوان شدهاست: خلق محصولات عالی که به مشتری، سهامداران و جامعه فایده برساند. لباسهایی که در گنجه خاک میخورند، مبلمانی که دیگر به کار نمیآید، ظرفوظروف بیاستفاده و سایر موارد همگی میتوانند به پول تبدیل شوند. کودکانی که ارزش پول را نمیدانند و هر پولی که دستشان میرسد را خرج میکنند، به انسانهایی همیشه طلبکار تبدیل میشوند و به دنبال پیشرفت و موفقیت نیستند. درحالیکه الزاماً تفریح مترادف با پول خرج کردن نیست.

بیرون آمدن از مشکلات مالی علاوه بر اینکه نیاز به دریافت مشاورههای اقتصادی دارد، احتیاج به آموزش دیدن مدیریت بحران و بررسی مسائل از جنبه روانشناختی، برای مدیریت احساسات را نیز ایجاب میکند. این شرکت در تاریخ ۱۶ ژوئن ۱۹۰۳ میلادی توسط هنری فورد بنیاد نهاده شد و امروزه علاوهبر خودروهای سواری و باری فورد، خودروهای لوکسی با مارک لینکلن هم تولید میکند. مدیریت بخردانه که برنامهریزی و آیندهنگری را همیشه در کنار هم دارد، بهرغم افزایش درآمد خانواده و حتی پیشبینی تداوم آن، با کنترل احساس همراه است. کنترل احساس و ندیده گرفتن اظهار نظرهای بیمسئولانه اطرافیان در انتخاب الگوی مصرف و خرید کالاها و خدمات، از ویژگیهای مدیریت اقتصاد خانواده است. در چنین وضعی، دیگر نمیتوان از داشتن آن کالاها یا خدمات که بهصورت یک نیاز درآمده، گذشت؛ بنابراین پیش از اینکه جوانهای ساده در ذهن به درختی تنومند تبدیل شود، باید با توجه به میزان درآمد، از ماندگاری آن در ذهن پیشگیری کرد. با انفعال، دنبالهروی، تقلید و نداشتن دید انتقادی درست به آنچه دیگران پیشرفت میدانند، نمیتوان مدیریت بخردانهای را در اقتصاد خانواده اعمال نمود و از هدررفت درآمدها و کالاها جلوگیری کرد.

شرکت فورد از سال ۲۰۱۰ به بعد، در فهرست بزرگترین خودروسازهای جهان یک پله سقوط کرد و پس از جنرال موتورز، تویوتا، گروه فولکسواگن و دایملر آ گ در جایگاه پنجم قرار گرفت. پس برای اینکه بتوانید فرزندان موفقی تربیت کنید، درباره ارزش پول با آنها صحبت کنید و به آنها اجازه دهید برخی مواقع خودشان پول درآورند و بتوانند گلیمشان را از آب بیرون بکشند! لیلا صمیمی روانشناس کودک و نوجوان ضمن بیان مطالب بالا توضیح میدهد: «یکی از عوامل رسیدن به موفقیت، مسئولیتپذیری است؛ بنابراین برای اینکه بتوانید کودکان مسئولیتپذیری بار بیاورید به آنها اجازه دهید تا در کارها به شما کمک کنند، حتی اگر کارها را درست انجام ندهند. این روانشناس کودک و نوجوان در تکمیل صحبتهایش میگوید: «یکی دیگر از مهمترین ویژگیهای کارآفرینان این است که از مهارت حل مسئله برخوردارند و سعی میکنند برای مشکلات موجود، راهحل مناسبی ارائه دهند. خودروهای هیبریدی شرکت با موتور برقی چهار سیلندر در همین حوزه عرضه شدهاست.

در این مدت نخستین شرکت لیزینگ خودرو توسط فورد تأسیس شد. بهبود چشمگیر در کارایی تولید، بهویژه نصب و بهکارگیری نخستین نوار نقاله خط مونتاژ، در سال ۱۹۱۳ در شرکت دلیل اصلی این امر بود. ابداع خط تولید برای تولید انبوه، کاری که هنری فورد انجام داد، استفاده از نوار نقاله برای خط تولید و دستیابی به تولید انبوه خودرو از این طریق بود. الهه امینی یک خانم خانهدار توضیح میدهد: «نخستین معیار، جداکردن و دستهبندی هزینههاست که از نظر زمان رویداد میتوان آنها را به هزینههای کوتاه، میان و بلندمدت تقسیم کرد. صدرا کیان یک مشاور خانواده درباره هزینههای جاری خانوار توضیح میدهد: «بسیاری از خانوادهها میتوانند تمام ماه را آبرومندانه با حقوق کارمندی سر کنند، آنها وقتی پوشاک وسایل خانگی، لوازم تزئینی و یا هر چیز دیگر را میخرند که حقیقتاً به این وسایل احتیاج داشته باشند. میثم خالقیان یک مشاور اقتصادی میگوید: «برای لحظهای خود را در فروشگاه بزرگ در نظر بگیرید درحالیکه اجناس مورد نظر را جمع کرده و روبهروی صندوق ایستادهاید. هدایت فرزندان در مسیر شناخت مسائل، مشکلات، کمبودها و محدودیتهای اقتصادی خانوادهها میتواند در اصلاح رفتار مالی و همچنین واقعیتنگری آنان نقش مهمی ایفا کند.

در سال ۱۹۰۸ معروفترین و ماندگارترین مدل خودروی شرکت، یعنی فورد مدل تی به بازار آمد. یکی از گفتمان های مهم در تعیین مدل مدیریتی برتر، تعیین چگونگی اداره شهر و قرارگیری قدرت در دست مدیران شهری است. در این برنامه اصلیترین مخارج تعیین میشود واندکی برای تفریح و لذت بردن از زندگی کنار گذاشته میشود. وی در ادامه میگوید: «هزینههای ضروری نیز مانند مخارج بیماری و هزینههای غیرضروری مانند خرید لباسهای گرانقیمت است. برای بودجهبندی درست مبلغ درآمد را جایی یادداشت کنید و بعد آن را به مخارج یک ماه تقسیم کنید. یک سال بعد که بیش از ۱۰۰ هزار دستگاه از این مدل تولید شد، قیمت خودرو از ۸۲۵ به ۳۶۰ دلار کاهش یافت. در فاصله ۲۰ سال از تولید مدل تی، بیش از ۱۵ میلیون دستگاه از آن به فروش رفت. شاید برایتان جالب باشد اگر بدانید استفاده از کارت اعتباری نوعی دورزدن پسانداز است و کسی که میخواهد پولش به هدر نرود باید تا سرحد امکان پول نقد بپردازد و پول محدودی در یکی از کارتهای خود برای گذران روزمره بریزد. فورد یکی از معدود شرکتهای تولیدکننده خودرو در چین است که در این کشور زیر برند sub brand ندارد.

هر خانوادهای باید بهطورجدی یک ذخیره پسانداز داشته باشد. مخارج و هزینههایی که باید در خانواده تأمین بشوند ولی به دلیل مشکلات مالی امکان انجامدادن آنها وجود ندارد و یا تأمین منابع مالی برای یک موضوع مهم تا یک سررسید مشخص، میتواند حجم فشار روانی را در اعضای خانواده دوچندان کند. آنها مشخص میکنند که ما چگونه ارزش دراز مدت برای سهامداران خود میآفرینیم. در جهت جستوجوی الگوی مصرف متناسب خانواده، میتوان معیارهایی را مطرح کرد که هر خانواده با توجه به آن بتواند از فشار هزینهها بهتر بکاهد. مقدمه و هدف پژوهش: مدیریت شهری یک فرایند است که در مجموع به یک نظام تصمیم گیری منجر خواهد شد، میزان موفقیت و یا عدم موفقیت مدیریت شهری بستگی به قدرت، مشروعیت و ساختار حقوقی، اجتماعی و اقتصادی جامعه دارد. نوع مدل مدیریت شهری در دوره های مختلف تاریخی و در مناطق مختلف، بازتابنده نگرش و میزان مشارکت عمومی (رویکرد جمع گرایانه) و قدرت اجرایی مدیریتی است.

شرکت در سال ۱۹۲۵، شرکت موتور لینکلن را خرید و در دهه ۱۹۳۰ نیز بخش مرکوری برای خودروهای با قیمت متوسط، تأسیس شد. نخستین مدل شرکت فورد، خودروی فورد مدل ای و نخستین مدلی که به تولید انبوه رسید فورد مدل تی بود، که ابتدا تنها با رنگ مشکی تولید میشد و سپس در رنگهای دیگر نیز عرضه گردید. در سال ۱۹۸۸ فروش شرکت به ۳٬۵ میلیارد دلار رسید، که تا آن زمان بالاترین سطح در شرکتهای خودروسازی محسوب میشد. البته آنچه هنری فورد با ماشینآلات انجام میداد، نوهاش هنری فورد دوم با نیروی کار عمل میکرد و بدین ترتیب، به مرور زمان از خشکی و بیرحمی آن روش کاسته میشد. در سال ۱۹۲۰، فورد در هر دقیقه، یک خودرو تولید میکرد. او بر این باور بود که همه چیز در کسب و کار موفق با تفکر آغاز میشود و با تفکر توسعه و تحول مییابد. او به طراحی و ساخت قطعات همسان و همشکل در خودرو همت گماشت و نخستین استانداردها را در این زمینه تدوین و عرضه کرد. ادسل فورد، برخلاف پدرش که به مکانیک علاقه و تأکید داشت، دوستدار طراحی بود. هر خانوادهای باید بهطورجدی حساب دخلوخرج خود را داشته باشد و بر مبنای درآمد خود بودجهبندی دقیقی طراحی کند.

با ورود خودروی مدل تی و تولید انبوه آن، شمار تأمین کنندگان به سرعت افزایش یافت و در دهه ۱۹۵۰ به ۶۰۰۰ رسید. از سوی دیگر، مدل اداره شهر رابطه نزدیکی با حل یا ایجاد مسائل شهری دارد. سال ۱۹۲۲ شرکت بیش از یک میلیون خودرو از فورد مدل تی تولید کرد، که ۵۶ درصد تولید خودرو جهان بود. اکنون فورد یکی از پیشگامان تولیدکننده خودروهایی است که با انتشار کمترین آلودگی، استانداردهای مختلف زیستمحیطی را پاسخ میدهند. روش پژوهش: در این پژوهش با استفاده از روش­های توصیفی (مطالعات کتابخانه­ای)، تحلیل داده­های ثانویه (اسنادی) و تکنیک تحلیل محتوا به بررسی و مقایسه تطبیقی میان رویکرد مدیریت سنتی و جدید شهری از دوره حکومت ماد (780 قبل از میلاد) تا دوره جمهوری اسلامی (سال 1395 ه.ش) پرداخته شده است. نظام اداره امور شهر در طی صد سال گذشته از وظایف اصلی مدیریت شهری به جهت نداشتن منابع درآمدی پایدار، ضعف نهادهای مدنی و محلی و نداشتن جایگاه تعریف شده تشکیلاتی در سلسله مراتب تشکیلاتی کشور، عدم مشارکت در برنامه ریزی به واسطه ماهیت برنامه ریزی متمرکز و از بالا به پایین باز مانده و بیشتر به امور بر زمین مانده شهر پرداخته اند. مدیریتکردن احساسات و تصمیمگیریهای عقلانی در شرایط بحران مالی، یک نیاز اساسی در خانواده است.

وی در ادامه میافزاید: «لوازم غیرضروری خانه سایت businesset گنج پنهان شماست. وی در ادامه میافزاید: «اسم گردش و تفریح و مسافرت که به میان میآید عده بسیاری مینالند که پول کافی برای تفریح ندارند. خط تولید خودروهای برند ادسل، در سال ۱۹۶۰ تنها ۲ سال پس از آغاز فعالیتش، متوقف شد. پس از انتظام کارها، رهبری شرکت به پسر ادسل و نوه هنری یعنی؛ هنری فورد دوم رسید. ادسل فورد: بنیانگذار شرکت ادسل (پسر هنری فورد). ویلیام کلی فورد، جونیور.: رئیس هیئت مدیره فعلی شرکت فورد و از نوادگان هنری فورد. هنری فورد دوم: فرزند ادسل فورد، مدیر عامل اجرایی شرکت فورد در فاصله سالهای ۱۹۴۵ تا ۱۹۶۰ و رئیس هیئت مدیره فورد از ۱۹۶۰ تا ۱۹۷۹. این مقدار در سالهای بعد، به سالانه دو میلیون خودرو رسید. پس از افت شدید فروش خودرو و متحمل شدن زیان سنگین ۱٫۶ میلیارد دلاری در سالهای ۲۰۰۵ و ۲۰۰۶، مدیران شرکت فورد تصمیم به تغییر ساختار تولید و منابع انسانی شرکت گرفتند. شرکت فورد با فروش ۱۷۷ میلیارد دلاری در سال ۲۰۰۶، از لحاظ درآمد بهعنوان چهارمین خودروساز جهانی پس از جنرال موتورز، دایملر آگ و تویوتا قرار گرفت.

توسط رابرت کیوساکی

رابرت کیوساکی