برنامه ریزی شهری

ساختمان ساعت تبریز اولین ساختمان شهرداری در ایران بود. شهر تبریز اولین شهرکشور بود که درسال ۱۲۸۶ صاحب تشکیلات بلدیه(شهرداری) شد. قانون بلدیه در اخذ قانونی پیشرفته بود ولی در اجرا به شکست خورد. طبق قانون بلدیه (مصوب سال ۱۲۸۶ شمسی)اداره امور هر شهر به عهده ی انجمن بلدی گذارده شده واین انجمن موظف به اجرای خواسته ها وانتظارات مردم شهرنشین بود. در آن روزگار وظایف شهرداری ها بسیار ساده بود واز زمره ی امور خدماتی ورفاهی فراتر نمی رفت.برای نمونه نظافت شهر ،پیش گیری از شیوع بیماری های مسری ،تامین ارزاق ،نظارت بر قیمت کالاهای ضروری (مانند نان و گوشت)ساخت خیابان وبرخی تاسیسات زیربنایی. درنتیجه مرحلههای مختلف ازدواج نبایست به مجموعهای از تجملات و تشریفات غیرالزامی تبدیل شوند، بلکه بایست با دقت در کارکرد و هدفهای اصلی این مرحلهها که در جهت تحکیم ازدواج است دنبال دستیابی به هدف اصلی، یعنی ازدواج موفق بود. پیش بینی کرده و راه حل های اجرایی آنها را برای دستیابی به هدف های شهرداری تعین کند. استانداری از فرمانداری ها و بخشداریها تشکیل شده ومسائل مربوط به مدیریت شهری را از طریق معاونت امور عمرانی پیگیری می کند.این معاونت را که می توان تشکیلات استانی معاونت هماهنگی امور عمرانی وزارت کشور دانست، نقش رابط میان وزارت کشور با شهرداریها را بر عهده دارد که معاونت امور عمرانی از دو دفتر به نامهای دفتر فنی و دفتر امور شهری و روستایی تشکیل شده است.

اما برای موفقیت سازمان ودستیابی به اهداف ،مدیر باید بین واحدها همانگی ایجاد کند ودر واحد نیز هماهنگی بین عملیات انجام پذیرد. مطابق با ضوابط و تعاریف تقسیمات کشوری، موضوع شناخت شهر(به رسمیت شناختن شهر) برعهده دفتر تقسیمات کشوری معاونت سیاسی واجتماعی وزارت کشوراست و ایجاد شهرداری نیز بر عهده این دفتر است. نکته جالب توجه این است که این روند در اکثر کشورها، فارغ از شیوه حکومتی آنها قابل مشاهده است. ۸٫کمک واقدام لازم در جلوگیری از بروز بلایای طبیعی از قبیل سیل و… ۱۷٫برنامهریزی و مدیریت عمران زمینهای شهری و نظارت در زمینهاستفاده بهینه از زمین در محدودههای شهری. ۱۶٫اعمال سیاست های دولت بر اراضی شهری اعم از خالصه و موات ، بایر ، دایر و سایر رقبات شهری و اجرای قانون زمین شهری و آئین نامه اجرایی آن. ۱۹٫اتخاذ تصمیم و تعیین خط مشی برنامه های اجرایی زمین ، مسکن ، شهرسازی ، ساختمانهای دولتی و عمران شهری. ۶٫ هماهنگی وتمرکز درتهیه واجرای طرحها وساختمانهای دولتی . روابط انسانی به روشهای مختلف و در تقویت گوناگونی شکل میگیرند. ۳- قدرت جذب افراد : آگاهی از چگونگی بر قراری روابط پویا و موفق که به آن مهارت انسانی گفته می شود .

۱۵٫راهبری اجرای طرح های بهسازی ، نوسازی و بازسازی محلات و ساماندهی بافت های قدیمی شهرها و حاشیه آنها با رویکرد توانمند سازی ساکنین این بافتها. ۱۴٫نظارت عالیه بر اجرای ضوابط و مقررات شهرسازی و مقررات ملی ساختمان در طراحی و اجرای تمامی ساختمانها و طرح های شهرسازی و عمرانی شهری با هدف ایمن سازی و مقاوم سازی ساختمانها و شهرها و در چارچوب نظام فنی و اجرایی کشور با رعایت اصول پدافند غیرعامل. بیشتر به مسائل خرد در شهرها می پردازد. ۱۸٫راهبری تدوین موازین ، استاندارد ها و مشخصات فنی و مقررات ملی برای ساختمان ها و مسکن در چارچوب برنامه و راهبری تحقیق و بررسی مسائل مربوط به ساختمان و مصالح ساختمانی و نیزراهبری تهیه استانداردهای لازم برای مصالح ساختمانی با همکاری موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران و حمایت از تولید کنندگان آنها. ساختمان شهرداری که در میدان مرکزی شهر تبریز واقع شده است در سال ۱۳۱۸ توسط مهندسان آلمانی ساخته شد که طراحی آن به شکل عقاب در حال پرواز است و دارای ۹۶۰۰ متر مربع مساحت و۶۵۰۰ زیربنا است که در آن سال برای ساخت آن ۲۵۵ هزار تومان هزینه شده است.

۳- هماهنگی:برای انجام وظایف گوناگون سازمان به واحدهای کوچکتر تقسیم می شود این اقدام ،سازماندهی نام دارد. ۴- کنترل و نظارت:مدیر باید انجام عملیات قسمتهای متفاوت شهرداری را بررسی کند و با پی گیری ودر صورت نیاز اصلاح مسیر از کیفیت و کمیت کارها اطمینان یابد. ۴- قدرت درک سازمان : شهردار یا مدیر شهر باید بتواند کیفیت وظایف گوناگون سازمان شهرداری و اثر متقابل وظایف بر یکدیگر را بفهمد . بر این اساس، در هر جامعه و فرهنگی برای آغاز زندگی مشترک مرحله هایی وجود دارد که توجه به این مرحله های در تثبیت و موفقیت ازدواج اثر باارزشی دارد. بر این اساس، قسمت باارزشی از زندگی ما را روابطمان با دیگران تشکیل میدهد. این توانایی ها مبانی قدرت مدیر است . شهردار ، مدیر سازمان شهرداری است و باید از همه ویژگیهای مطلوبی که برای مدیرسازمان بر می شمارند برخوردار باشد . هر مدیر باید توانایی مدیریت بر سازمان را داشته باشد .

میدانیم که انسان موجودی دسته جمعی است و یکی از احتیاجهای اساسی او ارتباط دارا بودن با دیگر همگونهان خود است. ۱- برنامه ریزی :از وظایف اصلی شهرداری است و بر سایر وظایف او تقدم دارد. Pourahmad, A., Ziari, K., Hataminejad, H., and Shah Abadi, S. (2018). Concept and Characteristics of Smart City. Harrison, S. P., Bartlein, P. J., Izumi, K., Li, G., Annan, J., Hargreaves, J., Braconnot, P., & Kageyama, P. (2015). Evaluation of CMIP5 Palaeo-Simulations to Improve Climate Projections. Colchado, G., & Melgar, A. (2018). Competitive Intelligence Using Domain Ontologies on Facebook of Telecommunications Companies of Peru. Rostaei, S., Pourmohammadi, M. R., & Ghanbari, H. (2018). Smart City Theory and Evaluation of Its Infrastructure Components in Urban Management, Case Study: Tabriz Municipality. Sepahvand, R., & Shariatnejad, A. (2014). The Effect of Competitive Intelligence on Competitiveness and Industrial Competition in Industrial Towns of Lorestan Province. Babaei, R. (2014). Social Smart Cities: A Reflection on the Future. Najjari, H., & Aghaei, A. A. (2014). Smart Organization. Sajjadi, J., & Aghaei, P. (2016). Evaluation of Smart Citizen Components in Urban Spaces with a Critical Approach to Smart Urban Growth Theory, Case: Velenjak Neighborhood, District 1 of Tehran. Bagheri, M., Shojaei, P., & Kiani, M. (2016). Presentation of Structural Interpretive Model of Travel and Tourism Competitiveness Indicators (Case Study: Fars Province).

اجرای سیاستهای عمومی دولت در داخل کشور از طریق هماهنگ کردن فعالیتهای مختلف موسسات دولتی و محلی در استانها و شهرستانها ، دهستان ها ، آبادی های مختلف و همچنین برقراری حفظ و امنیت داخلی و انجام انتخابات عمومی ریاست جمهوری، مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان رهبری و سایر انتخابات عمومی. درحال حاضر وابستگی زیاد شهرداری ها به وزارت کشور این وابستگی را تقویت می کند. وی با بیان اینکه در این شرایط است که شهید سلیمانی از رهبر و مقتدای خود دستور میگیرد و وارد میدان میشود، بیان کرد: در تبعیت پذیری از ولایت نخستین نفر، شهید سلیمانی است و در اعتماد به نفس، مدیریت و عزتمندی، مانند شهید سلیمانی نداشتیم. مدیریت شهری به شکل نو در ایران به دوران پس از مشروطیت تعلق دارد. فرمانداری به سبب نظارت عالیه ای که بر کلیه ی امور شهرستان دارد، از عناصر مهم درتصمیم گیری وهدایت مدیریت شهری به شمار می آید. از دیگر تاثیرات وزارت کشوربرمدیریت شهری می توان به وظیفه شناخت شهر و تاسیس شهرداری ها اشاره کرد.

شهردار می تواند با اعمال نظام گزارش دهی وگزارشگیری به خوبی به این وظیفه عمل کند. به موجب قانون ۱۰ شورای عالی معماری وشهرسازی تهیه آیین نامه های اجرایی قانون عالی معماری وشهرسازی بر عهده وزارت کشور است، که پس از تصویب در هیات وزیران به اجرا می رسد.از این لحاظ وزارت کشور نقش تصمیم سازو سیاستدگذاری را برای شورای عالی معماری وشهرسازی دارد. شهرداری طبق ماده ی ۵ قانون محاسبات عمومی کشور سازمانی عمومی کشور سازمان عمومی و غیر دولتی است که دارای استقلال وشخصیت حقوقی بوده وتحت نظر شورای شهر که منتخب مردم است ونظارت دولت از طریق وزارت کشور برای انجام وظایفی که در قانون شهرداری آمده ،تاسیس شده است . در مجموع می توان گفت که هر یک از وزارت خانه ها وسازمان های کشوری که کاری مرتبط با شهر انجام می دهند به نوعی بر مدیریت شهری تاثیر می پذیرد وهر یک از این وزارتخانه ها به سهم خود وظایف و مسئولیت های در این زمینه دارند.

مرکز پژوهشهای شورای اسلامی شهر مشهد (1389). آشنایی با مدیریت شهری (تجارب جهانی)، چاپ اول، تهران: امید مهر. برقراری وحفظ نظم وامنیت عمومی در شهرستان بر عهده فرمانداران می باشد،فرمانداران با تشکیل جلسات شورای تامین وازطریق نیروهای انتظامی نسبت به تامین امنیت مبادرت می ورزند. وظایف شهرداریها در جهان در چند دهه اخیر روندی فزاینده داشته و شهرداریها بعنوان نهادهای مدنی، عمومی و محلی دائما وظایف بیشتری را بر عهده میگیرند. این قدرت را مهارت مفهومی نام نهاده اند . ما میتوانیم با مصرف موهبت «اختیار» به طور فعالانه روابط خوب را شکل دهیم و در هر ارتباط، رفتارها و واکنشهای هماهنگ با آن ارتباط را انتخاب کنیم. ۲- سازماندهی :تعیین وظایف تخصصی هر یک از کارکنان ،معلوم کردن چگونگی روابط میان انها وتشخیص خطوط فرماندهی واختیارات .هدف از سازماندهی آن است که تمامی امور به طور هما هنگ در سریعترین زمان ،با کمترین هزینه وبالاترین کیفیت به انجام برسند .

معرفی کتاب مدیریت خانواده و سبک زندگی (اجرای آزمایشی)کتاب مدیریت خانواده و سبک زندگی (اجرای آزمایشی) از دروس پایهی دوازدهم دورهی دوم متوسطه است و به تحقیق، آموزش و معرفی نکات الزامی و باارزش برای ازدواج و دارا بودن یک زندگی سالم میپردازد. اداره ی همه امور هر استان به عهده ی یک نفر مامور عالی رتبه کشوری به نام استاندار واگذار می شود که در حدود مقررات قوانین جاری بر مملکت بخشداران و مسئولان ارگان ها ونهادها حوزه ی ماموریت خود به استثنای مقامات قضایی است. شهرداری سازمانی است حقوقی، محلی ومستقل که درمحدوده ی شهر برای رفع نیازهای عمرانی ،خدماتی مردم شهر که جنبه ی محلی دارد تشکیل می گردد ومنظور آن است که امور با مشا رکت شهروندان حل وفصل شود. ازدواج تنها پیوندی عاطفی میان دو نفر نیست، بلکه یک تپیمان دسته جمعی است که قسمتی از آن میان همسران و قسمتی دیگر در ارتباط با اطرافیان و اجتماع شکل میگیرد.

حکومت محلی سازمان محلی است که به موجب قوانین عمومی ویا اساسی یک کشور در قسمتی از خاک آن ایجاد می گردد تا در محدوده ای که مشخص شده خدماتی را که کاملا محلی هستند برای ساکنان آن محدوده تامین کند . شهرداری یاحکومت شهر به واحدی گفته می شود که به وسیله ی مردم در خاک یک کشور به منظور اداره ی امور یک محل وارائه خدمات مورد نیاز مردم آن منطقه تشکیل می شود واز لحاظ حقوقی تقریبا زیر نظر حکومت محلی واستان مربوطه است. ۱۲سیاست گذاری در مورد طرح ریزی شهری و نحوه مدیریت مجموعه های شهری. کمیسیون ماده ۵ دبیرخانه ی نظارت براجرای طرح های توسعه عمران شهری است. از یک سو باید امور محلی را با نظر سنجی از مردم محل مطابق قانون انجام دهند و ازطرف دیگر باید به عنوان نماینده ی حکومت مرکزی ،سیاستها وخط مشی عمومی آن حکومت را در سطح محلی اجرا کنند به طور معمول حکومت های محلی دارای یک سازمان حکومتی کامل هستند که تمام یا برخی از کارکنان آن را مردم انتخاب می کنند. شهرداری، مهمترین نقش را در مدیریت شهری ( در سطح شهر ) برعهده دارد . ۱۱٫ نظارت بر تهیه طرح های جامع و تفصیلی و جلب نظر شورای شهر و شهرداری مربوط در حین تهیه طرحهای تفصیلی و همچنین نظارت بر اجرای مراحل مختلف طرح های مذکور.

۱۳٫راهبری تعیین استانداردها برای مسکن ، ساختمان های دولتی و تاسیسات شهری و همچنین تهیه و اجرای طرحهای عمرانی شهری در چارچوب نظام فنی و اجرایی سایت businesset کشور. ۲۱٫تعیین سیاست های دولت در زمینه تولید وعرضه مسکن در کشور و توسعه و بهبود استاندارد های کمی و کیفی مسکن . ۲۰٫تهیه و اجرای طرح های ساختمان های دولتی و تامین ساختمان ها و تاسیسات دولتی و عمومی مورد نیاز جامعه از طریق مهندسین مشاور و پیمانکاران تائید صلاحیت شده و در چارچوب نظام فنی و اجرایی کشور . البته در گذشته به شهرداریها از طرف وزارت کشور کمک های فراوانی می شد،اما اکنون اینگونه نیستد واین کمک کم شده است. تعریف اول:مدیریت شهری عبارت است از اداره ی امور شهر به منظور ارتقای مدیریت پایدارمنطق شهری درسطح محلی با در نظر داشتن وتبعیت کردن از سیاستهای محلی ،اقتصادی واجتماعی کشور . فرمانداران در قلمرو ماموریت خویش به عنوان نماینده ی عالی دولت مسئولیت اجرای سیاستهای عمومی کشور در ارتباط با وزارتخانه ها ،موسسات وشرکتهای دولتی وسایر دستگاه هایی که به نحوی از بودجه عمومی دولت استفاده می نمایند نهادهای انقلاب اسلامی ،نیروهای انتظامی ،شورای های اسلامی شهر وشهرداری ها وموسسات عمومی غیر دولتی را عهده دار خواهند بود. ۳٫کمک به حفظ تعادل اقتصادی از طریق اعمال سیاستهای تشویقی و استفاده از سرمایهگذاری درامر ساختمان.

توسط رابرت کیوساکی

رابرت کیوساکی